Zavolejte teď! 0900 700 650
Cena hovoru: 2 EUR/min
 
 
 

Váhy, Štír, Střelec – Charakteristický horoskop pro všechna znamení III.

12 hvězdných znamení (jinak znamení zvěrokruhu, zodiaku), které podávají základ tvorby horoskopu, odpovídají v západní astrologii různým typům osobnosti. Náš čtyřdílný seriál nás podrobně seznamuje s charakteristikou, osobními znaky, s dobrými, či špatnými vlastnostmi jednotlivých znamení. Nyní následují Váhy, Štír a Střelec!

 

Váhy, Stir, StrelecVÁHY (23. září – 22. října)

Narozený ve znamení Vah je inteligentní, citlivý, sdílný, vnímavý, má silný cit pro spravedlnost, což vychází z jeho nároku na harmonii a vytvoření rovnováhy. Většinou není vytrvalý. Bylo by chybou prohlásit: „Moje znamení jsou Váhy, jsem vyrovnaný”, spíše by se mělo formulovat „snažím se o rovnováhu”. Váhy nejsou násilným, či bojovným typem, ikdyž i oni mohou mít výbuchy zlosti. Každým svým činem se snaží o dokonalost, což je u nich trochu i mánií a proto často vypadají vyumělkovaně. Je hodný lásky, zdvořilý, jemnocitný a velice přizpůsobivý.

Ikdyž se jedná jen o jednoho člověka, anebo o jednu skupinu lidí, Váhy vykonají vše pro to, o čem je přesvědčen, že se od něho očekává. Dokonalost, která je dvousečnou zbraní, přináší pro extravagantní Váhy možnost, aby se choval podle očekávání. Nenávidí kritiku. Snaží se o co nejlepší přizpůsobení úloze.

Je romantický a má dobré srdce. Narozený ve znamení Vah není nikdy dotěný a nechá se využívat a je s tím spokojený. Má dokonalou představu o své osobnosti, kdokoliv si od něho prosí cokoliv, je jim k dispozici v úplné míře. Nemysleme si ale o něm, že je slaboch. Je obdařen vynikajícím smyslem pro kritiku, v pozitivním smyslu. Má v oblibě krajnosti, má dobrý vkus a takovému člověku, který nemá stejné zájmy a vkus, nevloží do rukou svůj osud. Narozený ve znamení Vah, právě kvůli své schopnosti se přizpůsobovat, někdy nevyjádří své kritické poznatky, aby nezničil zdánlivou harmonii. Toto chování dává podnět k nedorozumění, často se o něm prohlašuje, že nemá osobnost.

Jednou jeho chybou je, že kvůli často vzpomínanému citu pro spravedlnost, se dostane až tam, že maniacky rozdělí svět na dobré a špatné. Mezi méně dobrými Váhami najdeme hodně snobů. Často se stává, že narozený ve znamení Vah zveličuje každý svůj čin, zkouší si dopředu představit každou možnost, aby se vyhnul nečekaným událostem. To vše samozřejmě vykonává ve znamení snahy o dokonalost, ale výsledkem je, že propásne podstatu a ztratí hodně času.

Touha po dokonalosti je jeho druhou slabostí, respektive to, že má často pocit, že nevyhovuje tomu, co se od něho očekává. U několika Vah se to neprojeví, žijí bez úzkosti, v jiných to ale vyvolá pocit méněcennosti.

Vidíme, že i spousta ctností může vést k významným chybám, učiníc zranitelným narozence tohoto znamení. Touha po uplatnění ho nutí k tomu, aby se dal do mnoha drobných věcí, které poté nedokončí. Nespecializuje se, stále se snaží o vytvoření rovnováhy mezi vnějším světem a vlastním vnitřním já. Při takových okolnostech je těžké najít řešení bez kompromisu. Člově takového typu – je to charakteristické obzvlášť pro ženy – hledá s beznadějnou rozhodností tu osobu, která ho doplní. Ten pojem „doplnění” ale znamená někoho, kdo nabídne svou duši a tělo a vyhovuje ideálu jeho snů. Muži svůj nedostatek vnitřní rovnováhy často zkoušejí vyvažovat jídlem, anebo alkoholem.

Váhy se snaží chovat tak, aby se koza dobře najedla a i kapusta zůstala celá a v této své snaze je neustále v činu, každého zaměstná a pro nezasvěcené vykonává znervózňující věci. Toto divné a často nedůsledné chování je důvodem, proč ho často považují za povrchního, přestože je spolehlivý, věrný a poctivý. S Váhami lze navázat důvěrné přátelství, které zůstane i tehdy, pokud s ním neudržujeme styky průběžně. Váhy jsou romantické a sentimentální, přesto od nich neočekávejme vášnivost! Nejde o to, že je strohý, anebo jeho sebeovládání je příliš silné, spíše ho drží zpátky jeho obavy z citového výbuchu. Nejdříve miluje očima, pak rozumem, nakonec tělem.

Váhy jsou samolibé. Postačí jen malý projev zalíbení, malé lichocení a již se řítí bezhlavě tam, kde se dá blýsknout. Hlavně ženy se nezamyslí nad škodolibými poznámkami, ironickými úsměvy, které vyvolalo jejich chování. U negativních typů se mohou vyskytnout i osoby předvádějící se, které natolik touží po uznání, že v zájmu toho jsou ochotni vymýšlet i lži. Aby se tomu předešlo, musí se nejdříve Váhy dohodnout sami se sebou a poté i s ostatními. Takto nebudou hledat v jiných to, co nebyly schopny najít ani samy v sobě.

ŠTÍR (23. říjen – 21. listopad)

Síla, skrývající se v tomto znamení vyvolává často nesmiřitelnou vůli, anebo vše smetoucí snahu. Naplněn energií nutící ke spěchu stojí zde člověk před zavřenou bránou poznání. Protiklady se projeví v nejostřejší a v nejosudovější formě a vznášejí se do vyšších sfér. Má v úmyslu poznat a chce prožít nejskrytější formy materialismu a tělesnosti a mezitím může zpoznat, že základní řešení protikladů se může uskutečnit jen na vyšší rovině. Je to ten nejkritičtější signál, kde se srazí tělesnost a smýšlení, konekonečno a nekonečno, nenasytná žízeň po životě a očistěný vzestup.

V člověku ve znamení Štíra pustoší nekonečný boj. Tento vnitřní zápas ho učiní záhadným, těžce pochopitelným, nepoznatelným. Aktivita ohně bojuje s pasivitou vody. V důsledku toho je duše narozeného ve znamení Štíra nemobilní, neovlivnitelná, zatímco štít vytvořený kolem něho je ovlivnitelný a napadnutelný. Z tohoto důvodu se v něm pudově vyvine ochranná technika, snadno se stane nazlobeným a odporujícím, jeho láska se rychle mění na nenávist a vášeň na pohrdání.

Z těchto důvodů je i charakter Štíra dvojitý. Tato dvojitost označuje dvě samostatné osobnosti, které se nikdy nespojí. Proto je buď dobrý, anebo zlý. Střední cesta se vyskytne velice zřídka. Štír cítí, že se musí vzdát všeho, co se dá nahmatat a je tělesné, musí se odtrhnout od pomíjivých pout, ale zároveň ví i to, že skutečnou obětí je jen ten, kdo obětuje to, co je jeho. Proto ho jeho instikty nutí, aby se ponořil do tělesnosti, do materiálu, protože ví, že jen takto se může vyzvednout, když nad těmito pouty zvítězí.

Jeho vůle je silná, železná, své plány uskuteční za každou cenu. Tehdy nešetří ani sebe, ani nikoho jiného. Ve svém boji se nevyhýbá nebezpečí a často překročí hranice. Je tvrdohlavý a násilnický. Často si ani nevšimne, kdy bodá, ubližuje. Jeho jízlivé poznámky řežou. Nedokonalejší typ je v boji nemilosrdný a násilnický, mimořádně nebezpečný protivník. Prostředky a způsoby nejsou důležité, jen aby dosáhl cíle. Od něho se nedá prosit o milost. Je pomstychtivý. Nedokáže odpustit. Pokud nad sebou nezvítězí, je materiálně založený, praktický, má rád pohodlí, jídlo, peníze a majetek. Ve svých vlastních věcech je těžko dosažitelný, vždy dodržuje odstup. Má velké sebeovládání, nikdy se nenechá utlačit. Jeho organizmus je rovněž silný.

Navzdory všemu je ale i idealista. Prudký, nervózní a vášnivý. Je rozhodný, statečný, vytrvalý, ale často se obává kritiky veřejnosti. Je citlivý a má dobré předtuchy. Dokáže dopředu vysnít i události. Může mít i hypnotickou schopnost, z jeho očí vyzařuje očarující kouzlo. Rád se podívá do duší a na tajemství jiných, jeho schopnosti dovolují i to, ale svá tajemství žárlivě střeží. Má rád, když ho chválí, lichotí mu, vyžaduje uznání a díky tomu se dá i ovlivnit. Skrývá se v něm kromě jeho materiální strany i náklonnost k okultismu. Jeho temperament je rovněž složitý. Někdy nedbá o nic, někdy je výbušný, má sklon k nenadálému hněvu. Je cílevědomý a rozhodný. Je hrdý, někdy až k namyšlenosti. Vždy jde svou cestou, nesnese zábrany a násilí. Typ s menšími schopnostmi se ale stane nerozhodným a v důsledku čehož se projevuje v divoké tvrdošíjnosti, hrubosti.

Je obdařen dobrou poznávací a rozpoznávací schopností. Je mnohostrannou plodnou pracovní sílou s velkou výdrží. Jeho slovní a písemný vyjadřovací způsob je stejnoměrně jasný, jeho paměť a schopnost úsudku je prvotřídní. Štír je většinou považován za nejsobečtější znamení, protože svůj cíl si vybojuje vytrvalou vůlí a silou, protože svými schopnostmi panuje nad ostatními. Ve skutečnosti není doopravdy sobecký, jen sbírá vědomosti a tajemství, touží po ctihodnosti a prvenství. Je žárlivý na svá prvotní práva. Pokud je to skutečně zapotřebí, daruje i své materiální statky, nabídne i svůj duševní majetek, ale jen těm, kteří stojí na nizším stupni, než je ten jeho. Jednu malou část si ale vždy ponechá pro sebe. Kvůli své dvojitosti může na jedné straně jeho sobeckost přerůst až v necitelnost, na straně druhé je citlivý a dobročinný, dokáže milovat stejně, jak nenávidět.

STŘELEC (22.listopad – 21. prosinec)

Střelec patří mezi narozené ve znamení ohně a je tím nedynamičtějším znamením v celém zodiakálním systému. Narození ve znamení Střelce jsou vždy otevření, pohybliví a živí. Jsou mnohostranní, zvídaví a neustále se snaží o rozšíření svého světozoru přijímaním nových věcí. Tato vlastnost je u mnoha Střelců natolik typická, že v očích svých bližních vypadají neklidně, rozpolceně. Střelec se neuklidní do té doby, pokud nedosáhne nezávislost, to platí jak pro soukromý, tak pro profesionální život. Nejmilejší trávení času je pro Střelce cestování. Po celý život je žene neutuchající zvědavost ohledně objasnění záhad světa. Proto není nic zvláštního, že představitelé tohoto znamení hledají a i najdou své štěstí v soukromí a v profesi ne v blízkosti, ale na vzdálených místech. Důsledkem tohoto sklonu je častá změna místa, zaměstnání a partnera. Střelci mají silné pozitivní vyzařování, téměř jiskří optimizmem, který neztratí ani v těžkých dobách. Díky své impulzivitě a nadšení snadno dokážou svůj způsob života přenést na i jiné. Obzvlášť v mládí je pro narozené ve znamení Střelce typický neklid a častá změna na oblasti profese. Jednoduše se nedokážou rozhodnout, poletují sem a tam mezi oblastmi práce.

I v pozdější době se stane, že cítí potřebu změny. Jejich sklon k pochybám, roztříštění, citové rozdrobenosti je doprovází po celý život. Pravděpodobně to způsobuje jejich mnohostrannost, jejich osobnost zajímající se o vše kolem. Kariera, úspěch se před Střelci otevře jakoby sama, pokud se naučí koncentrovat jen na jednu věc. Jestliže najdou jedno jediné zaměstnání, (pokud možno s vedoucí pozicí) , které uspokojí jejich nárok na změnu, stanou se vzorným příkladem spolehlivosti. Budou se schopni zúčastnit práce s celým nadšením a optimizmem. Střelci jsou právě tak velkorysí v lidských vztazích, jako ve svém postoji k penězím. S radostí vychutnávají každou slast života a rádi se o ni podělí se vsými přáteli. Není se proto čemu divit, že ze slovníku člověka Střelce chybí slovo spořivost. Poté, co uskutečnil své početné nápady, plány a ukojil svou zvědavost, většinou mu nezůstane nic. Z toho si ale Střelec ani na chvíli nedělá těžkou hlavu, ani v kritických situacích neupadá do zoufalství, protože jeho nezvratný optimizmus ho nikdy neopustí. Snadno překoná své ztráty, protože peníze jsou dobré jen na to, abychom ještě lépe vychutnávali život.

Střelci jsou oblíbené společenské bytosti, nová přátelství navazují bez problémů. Hlavní příčinou jejich bezprostřednosti je jejich otevřenost vůči novinkám. Pokud se Střelec zajímá o Váš život, můžete si být jistí, že to myslí vážně. Zúčastní se vyřešení problémů jiných ne z čiré zvědavosti, ale z úpřimné snahy pomoci. Jinou jejich výbornou vlastností je rychlé rozpoznání souvislostí, proto jsou vždy v čase schopni najít řešení pro vlastní problémy a i pro problémy jiných.

Žena, narozená ve znamení Střelce patří mezi nejzábavnější a nejpůvabnější dámy. Vedle ní se nelze nikdy nudit. Díky svému pozitivnímu postoji a povaze zahřívající srdce je velice příjemným společníkem. Muž Střelec je obzvlášť milou bytostí, udělá vše pro to, aby dobyl vyhlédnutou partnerku. Dobře rozumí tomu, jak podat své vlastnosti v příznivém osvětlení, jen málo žen mu dokáže odolat. Střelci patří vyloženě mezi vychutnavače života, jsou něžní, citliví a mají pochopení. Bohužel tohoto si nevšimnou jen manželky, ale i jiné dámy a tak se muž Střelec často dostane do tísnivé situace.

 
Podobné články
NICHOLAS FLAMEL, nesmrtelný alchymista

NICHOLAS FLAMEL, nesmrtelný alchymista

Kdo byl tento muž, o němž se vypráví pohádkové příběhy?

Více »

 
Řeč symbolů 03

Řeč symbolů 03

Je mnoho způsobů, jak si zlepšit život pomocí magie.

Více »

 
 
Nejčtenější články
Runy

Runy

Pořiďte si do nového roku runu jako talisman, která Vás bude chránit, povede Vás anebo Vám bude připomínat cíl Vaší cesty.

Více »

 
 
 
 
 

Další články

Zlato a elixír života

Zlato a elixír života

Jejich úkolem bylo „z něčeho“ buď vyrobit zlato nebo elixír života pro císaře pána, který chtěl zůstat mlád a být bohatý. A dokud se alchymisté činili, měli zaručený určitý životní standard.

Více »

Milující raci

Milující raci

Své nejbližší miluje nade vše, pečuje o rodinný krb, obětuje se, citlivě naslouchá a láskyplně a zodpovědně vychovává děti. Znamení raka ovládá letní měsíc červenec.

Více »

 
Koruna krásy

Koruna krásy

Lidské vlasy jsou v podstatě totéž jaké srst na tělech zvířat. A u lidí rozlišujeme vlasy a chlupy. Ale obojí má stejný základ. Rozdělení evidentně získaly podle místa výskytu. Vlasy tedy nazýváme chlupy na lidských hlavách.

Více »

 
Letní „ovohuč“

Letní „ovohuč“

Laciný přesladký bolehlav - to nemusí být každý alkoholický nápoj z ovoce. S dávkou trpělivosti si doma připravte lehké lahodné ovocné víno.

Více »

 
Obejdete se bez něj?

Obejdete se bez něj?

Nastala jeho sezóna! Kvapem se blíží období, kdy bude nezbytnou součástí kuchyně. Ano, budeme nakládat, zavařovat, a to bez kopru nejde. Známe ho především díky omáčce a také jako součást např. nakládaných okurek.

Více »

 
 
 
 

Nejlepší věštci

Nikita Inspirující Věštec

Nikita

Karty dělám 30 let. Mám mnoho zkušeností s lidmi, se kterými jsem během své praxe řešila velké množství životních sit...Více

OdhlášenProsím, zavolejte později!

0900 700 650 - Linka:792

0900 700 650 - 2 EUR/min

Zoran Inspirující Věštec

Zoran

Život môže byť ťažký. Niektoré dni môžu byť naozaj drsné, ale musíme sa snažiť na to, aby sme každý deň skončili s po...Více

OdhlášenProsím, zavolejte později!

0900 700 650 - Linka:523

0900 700 650 - 2 EUR/min

OdhlášenProsím, zavolejte později!

0900 700 650 - Linka:306

0900 700 650 - 2 EUR/min

Asae Soucitný Věštec

Asae

Den, v který jsme se narodili, není náhodou... Lidé od pradávna vědí, že celý život je ve spojení s čísly, které nemů...Více

OdhlášenProsím, zavolejte později!

0900 700 650 - Linka:500

0900 700 650 - 2 EUR/min