Zavolejte teď! 0900 700 650
Cena hovoru: 2 EUR/min
 
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

EZO.TV ručí za bezpečnost osobních údajů uživatelů. Vaše osobní údaje zpracováváme dle níže uvedeného.

1.) Shromažďování údajů

Můžeme žádat, případně uchovávat následující osobní údaje:

a.) informace o Vašem počítači za účelem vypracovávání statistik týkajících se návštěvnosti a používání stránek. Takovým údajem je například adresa Vašeho IP, jeho zeměpisná poloha, typ prohlížeče, druh operačního systému, způsob, jakým se dostáváte na stránky, délka návštěv a počet stažených stránek;

b.) informace týkající se transakcí realizovaných na stránkách, včetně nákupů;

c.) Vaše údaje zadané při registraci;

d.) soubory o činnosti uživatelů na stránkách EZO.TV, včetně soukromých činností. Tímto zajišťujeme bezpečnost našich odborníků a vysokou úroveň našich služeb návštěvníkům.

2.) Umístění anonymních identifikátorů návštěvnosti (cookie)

Stránka používá soubory cookie. Tato anonymní identifikace návštěvnosti (cookie, koláček) je řada znaků sloužících ke specifické identifikaci, respektive k uchovávání informací o profilu, které jsou poskytovateli služeb umísťovány na počítač uživatele. Tyto jsou uchovány ve Vašem počítači, a když se vrátíte na dané stránky, server pomocí cookie identifikuje Váš počítač.

Stránka může posílat soubory cookie na Váš počítač, kde jsou ukládány na pevný disk Vašeho počítače.Informace získané prostřednictvím cookie můžeme využívat k marketingovým účelům nebo k tomu, abychom zlepšili kvalitu používání stránek. Stránka pomocí cookie identifikuje Váš počítač, díky čemuž může speciálně upravit webovou stránku.

 U většiny prohlížečů je možné přijímání cookie zakázat. (Příklad: v prohlížeči Internet Explorer je možné zakázat přijímání cookie kliknutím na menu „Nástroje”, „Nastavení internetu” a „Zabezpečení”.) Avšak zakázání souborů cookie snižuje možnosti používání většiny webových stránek.

3.) Použití osobních údajů

Údaje uvedené na stránkách používáme dle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a způsoby uvedenými na relevantních stránkách.

Vaše osobní údaje používáme k následujícím účelům:

a.) administrace stránek;

b.) zvýšení kvality služeb poskytovaných uživatelům tvorbou webových stránek na míru;

c.) povolení k využívání služeb přístupných na stránkách;

d.) odesílání výpisů, daňových dokladů, výběr plateb (návštěvník) a odesílání plateb (odborník);

e.) odesílání obecných (ne pro účely marketingu) obchodních zpráv;

f.) odesílání Vámi vyžádaných připomínkových e-mailů;

g.) odesílání marketingových materiálů poštou o takových tématech, o kterých předpokládáme, že Vás budou zajímat, dále odesílání marketingových komunikačních materiálů e-mailem nebo podobnou cestou, pokud to výslovně povolíte. Zasílání marketingových materiálů můžete kdykoliv zrušit, pokud nám zašlete e-mail;

h.) předávání statistických údajů týkajících se našich uživatelů třetím osobám – tyto údaje však nejsou způsobilé k identifikaci jednotlivých uživatelů;

i.) efektivnější řešení otázek a stížností;

Vaše osobní údaje nikdy nevydáme třetí osobě bez Vašeho předcházejícího svolení.

4.) Jiné případy

Kromě případů uvedených v prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme informace o Vás vydat dále:

a.) v rozsahu stanoveným zákonem;

b.) v souvislosti s jakoukoli právní záležitostí nebo s předpokládanou právní záležitostí;

c.) v zájmu ochrany a uplatňování našich práv (včetně vydání informací třetí straně v zájmu předcházení podvodům s kreditními kartami).

Kromě výše uvedených případů nevydáváme údaje žádné třetí osobě.

5.) Zabezpečení osobních údajů

V rámci našich kompetencí učiníme veškerá očekávaná technická a organizační ochranná opatření, abychom zabránili ztrátě, změně nebo zneužití osobních údajů. Vámi poskytnuté údaje ukládáme na vlastních, bezpečných serverech. Přenos dat při elektronických transakcích zabezpečujeme technologií SSL. Ztráta hesla a jiných uživatelských údajů je odpovědností uživatele. Vaše heslo nikdy nežádáme e-mailem.

6.) Dodatek

Občas můžeme toto Prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat a doplňovat. Proto tuto stránku pravidelně kontrolujte, abyste se přesvědčili o tom, zda jsou případné změny pro Vás přijatelné.

7.) Vaše práva

Máte právo žádat o výmaz Vámi poskytnutých údajů zasláním e-mailu na adresu support@ezo.tv, s výslovnou žádostí o výmaz údajů.

8.) Webové stránky považované za třetí stranu

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Nepřebíráme odpovědnost za zásady a praxi používání údajů na webových stránkách považovaných za třetí stranu.

9.) Aktualizace údajů

Pokud dojde k jakýmkoli změnám v uvedených údajích, informujte nás, abychom Vaše údaje mohli aktualizovat.

10.) Kontakt

Pokud máte dotaz týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo použití Vašich osobních údajů, zašlete svůj dotaz na e-mailovou adresu support@ezo.tv.

1 Změnu prohlášení – především v souvislosti s použitím osobních údajů – nelze provádět se zpětnou platností.