Zavolejte teď! 0900 700 650
Cena hovoru: 2 EUR/min
 
 
 

Telefonní ezoterické služby

Podmínky:

1. Ezoterické služby po telefonu (dále jen: Služby) poskytuje EZO TV (dále: Poskytovatel služby) zavoláním na číslo se zvýšenou sazbou , uváděné v televizním pořadu, na webových stránkách služby nebo v jiných médiích. Poskytovatel v inzerátech vždy jasně komunikuje cenu volání.

2. Telefonické poradenství věštců fungující na principu 24hodin/7dni v týdnu je jednou ze součástí pořadu a diváci kteří se nedostali na připojení do televizního pořadu jsou automaticky přepojeni do systému telefonického věštění fungujícího 24 hodin denně a na jejích dotazy odpoví věštci.

3. 24 / 7 služba s věštěním poskytovatele služeb je přístupná ze Slovenska zavoláním na 0900 700 650, cena hovoru je 2 EUR/min. Tato služba, která může být rovněž inzerována v pořadu, se provozuje na základě 24 / 7 . Volající na toto číslo si mohou vybrat z bohatého množství věštců přihlášených ke službě v době hovoru. Je-li zvolen věštec, který zrovna hovoří s jiným volajícím, volající se mohou rozhodnout počkat (ve 'frontě'), vybrat jiného věštce nebo opakovat volání později.

4. Zaměstnanci poskytovatele služeb, nebo jejich příbuzní mají zakázáno používat tyto služby.

5. Použitím služby uživatel (dále jen: Zákazník) přijímá podmínky a zavazuje se zaplatit cenu volání. Cena služby bude vypadat jako poplatek na telefonním účtu spotřebitele a bude vybrána telekomunikačním operátorem zákazníka. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že prodlení s platbou nebo nezaplacení ceny služby může mít za následek omezení spotřebitelského přístupu k této službě, jakož i omezení a různá opatření od svého telekomunikačního operátora.

6. V zájmu zamezení podvodům, akceptujeme maximálně 300 hovorů denně z jednoho telefonního čísla do živého televizního pořadu. Další pokusy budou odmítnuty a nebudou účtovány. Volající samozřejmě mohou volat znovu v následující den.

7. Při volání do živého televizního pořadu, se spotřebitel zavazuje zdržovat se takových prohlášení, která by se (a) označila za přímou nebo nepřímou, otevřenou nebo skrytou reklamu na produkty a služby, (b) jsou hanlivá nebo negativní na služby a jejich kvalitu; (c) která by podporovala či zneužívala politické a veřejné organizace, názory či osobnosti, (e), mohla být považována za porušení náboženského či jiného přesvědčení, (e) nesplňují obecně očekávané normy morálky nebo (f) která nejsou spojena se Službou, nebo jsou v rozporu s obsahem a účelem služby. Zákazníci při porušení tohoto ustanovení mohou být vyloučeni z používání Služby s okamžitou platností.

8. Poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za prohlášení, poradenství nebo další informace, které poskytli věštci zaměstnáni poskytovatelem služeb. Všichni takové informace nebo rady mohou být použity zákazníkem podle jeho uvážení a zodpovědnosti.

9. Využívání služby automaticky znamená přijetí současných podmínek. Při použití služby zákazník dává výslovný souhlas s tím, že poskytovatel služby může použít jeho údaje pro účely přímého marketingu (tedy například, ale nikoli výhradně, SMS, e-mail nebo telefonní kontakt) na podporu produktů a služeb pro služby Poskytovatele nebo jeho obchodních partnerů. Osobní data jsou spravovány firmou Telemedia Holding Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17.

10. Zákazníci mohou odvolat svůj souhlas, s výše uvedeným, zasláním písemného prohlášení v tomto smyslu na adresu: Telemedia Holding Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17.

11. Provozovatel služby operuje telefonní linku zákazníkům na podporu služby přístupné na základě 24 / 7 na čísle +420 272 018 179. Služba zákazníkům neposkytuje přístup ke 24/7 službě, jejím cílem je přijímat dotazy zákazníků a případné reklamace.

12. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit kdykoliv tyto služby.